Πρόγραμμα Σπουδών


Τα γκρουπ και τα ιδιαίτερα μαθήματα δεν αρκούνται στην απλή βοήθεια του μαθητή ώστε να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του προς το σχολείο. Δεν αποσκοπούν στο τυπικό διάβασμα του παιδιού. Στοχεύουν στην πλήρη μαθηματική στήριξη και κάλυψη ώστε να προετοιμαστεί άρτια ο κάθε μαθητής με στόχο την εισαγωγή του στη σχολή της επιθυμίας του. Γι’αυτό θεωρείται σκόπιμη η προετοιμασία του από την Α΄Λυκείου, τάξη ιδιαίτερα σημαντική γιατί θέτει τις μαθηματικές βάσεις για το υπόλοιπο Λύκειο.

Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώνεται ξεχωριστά για κάθε μαθητή το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του με βάση τις ανάγκες του και τις δικές μας προτάσεις για καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Δεν υπάρχει αυστηρά τυποποιημένο πρόγραμμα!

Παρέχουμε ωστόσο:


  • Προτάσεις για πλήρη κάλυψη όλων των μαθηματικών του Λυκείου

 

  • Δυνατότητα επιλογής από τον μαθητή μόνο των μαθημάτων που έχει περισσότερο ανάγκη

 

  • Έγκαιρη προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις από τη Β΄Λυκείου (προαιρετικά)

 

  • Διαγωνίσματα σε μηνιαία βάση

 

  • Δικά μας βιβλία και σημειώσεις

 

  • Δυνατότητα μελέτης μαζί με τον καθηγητή

 

  • Διάρκεια διδακτικής ώρας 60΄

 

  • Πληρωμή ανάλογη των ωρών διδασκαλίας

 

Αν υπάρχει παρέα μαθητών από το ίδιο σχολείο ή την ίδια γειτονιά τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και στο σπίτι κάποιου από τα παιδιά, αρκεί να μην είναι περισσότερα από 4 και να βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο.

 
 
 
 
 

Designed by i-Solutions.gr